Získáte částečnou soběstačnost, vyrobíte čistou energie a v neposlední řadě budete chránit životní prostředí. Vyrobenou energie spotřebujete na běžný provoz vašeho domu s minimálními náklady. Maximálního využití elektrárny dosáhnete akumulací do vody, či bateriových systémů.
Návratnost investice závisí na několika aspektech, mezi které patří především cena elektřiny a celkové spotřeby Vašeho domu. Dále pak vhodná konfigurace a velikost fotovoltaické elektrárny, včetně vybrané akumulace.
Velikost elektrárny je stanovena dle spotřeb domu. Důležité je elektrárnu nepředimenzovat, abyste minimalizovali přetoky do distribuční sítě, které jsou, v tuto chvíli, nevýhodné. Fotovoltaická elektrárna by měla být nastavena tak, aby se maximum energie zužitkovalo.
Od 1.6.2016 není nutné mít licenci ERU, pokud máte FVE o maximálním výkonu do 10 kWp.
Fotovoltaickou elektrárnu realizujeme NA KLÍČ a zajistíme veškerou administrativu, včetně připojení elektrárny do distribuční sítě.
Správně nadimenzovaná elektrárna primárně není vhodná k vytápění domu. Významně sníží nákup elektrické energie. Elektrárna je velmi vhodná pro ohřev teplé vody a klimatizace.
Na výkon panelu poskytují výrobci záruky 25 let. Po této době by výkon fotovoltaických panelů, neměl být nižší než 80% nominálního výkonu.
Montáž fotovoltaické elektrárny na rodinný dům zabere cca 2 dny. Samotný proces trvá několik měsíců a závisí na administrativních lhůtách a legislativním procesu. Celou tuto agendu za vás vyřídíme na základě plné moci.
Musíte splnit podmínky programu Nová zelená úsporám, tento program je platný do 31.12.2021. Naše řešení je vždy koncipováno tak, aby splnilo všechny podmínky pro získání dotace.
S akumulací energie do vody je dotace 55.000,- Kč + 5.000,- Kč na projektovou dokumentaci. U bateriových systému 70.000,- Kč – 150.000,- Kč + 5.000,- Kč na projektovou dokumentaci, tato výše dotace závisí na výkonu fotovoltaického systému. Moravskoslezský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj získává dotaci o 10% větší.
Ve většině případů to není potřeba. Mělo by se jednat o bojler elektrický nebo kombinovaný s objemem větším než 125 l pro splnění dotace NZÚ.
V katastru nemovitostí musí být uveden dům jako rodinný či objekt k bydlení. Bohužel, dotace na rekreační objekty nelze čerpat.
Výkon fotovoltaické elektrárny, je vždy nastaven tak, aby to pro Vás bylo co nejefektivnější. Pokud si postupem času pořídíte další technologie náročné na elektrickou energie, není problém elektrárnu rozšířit.
Fotovoltaická elektrárna je bezúdržbové zařízení. Fotovoltaické panely jsou odolné proti vlivu počasí a mají samočistící schopnost.
Řešení máme prakticky na jakýkoli typ střechy. Fotovoltaickou elektrárnu je možné namontovat na jakkoli starou stavbu s ohledem na její statiku.
Fotovoltaické panely o výkonu 1 kWp, zaberou cca. 6 m2 šikmé střechy.
Adresu nemovitosti, spotřebu elektrické energie, typ vytápění a systém ohřevu teplé vody.

Nenalezli jste odpověď? Napište nám.

Rádi Vám odpovíme na Vaše otázky, případně je zařadíme do našeho seznamu